Barion Pixel
Menu
Kosár

Általános Szerződési Feltételek

 

 


 

 

 
 
 
FANÓ
 
MAGDOLNA
 
ILONA
 
 
EGYÉNI
 
VÁLLALKOZÓ
 
 
 
- a www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
weboldalhoz kapcsolódó
-
 
 
 
 
 
ÁLTALÁNOS
 
SZERZŐDÉSI
 
FELTÉTELEK
 
 
 
2023.
 
1
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
 
ÁLTALÁNOS
 
SZERZŐDÉSI
 
FELTÉTELEK
 
Jelen Általános Szerződési Feltételek („ ÁSZF ”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény,
az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a
vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormány rendelet,
a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet valamint a fogyasztó
és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és
digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021.
(VI. 30.) Korm. rendeletben és a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével
készült.
 
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó üzemelteti
a www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu weboldalakat.
 
A www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu weboldal használatát és Fanó Magdolna Ilona
Egyéni Vállalkozó termékei vagy szolgáltatásai megrendelését megelőzően az alábbi szerződési
feltételeket ismerje meg azt figyelmesen olvassa át és a megfelelő négyzet kijelölésével
nyilatkozzon arról, hogy annak tartalmát megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri
el.
 
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:78. § (1) bekezdése szerint: „ Az általános
szerződési feltétel akkor válik a szerződés részévé, ha alkalmazója lehetővé tette, hogy a másik
fél annak tartalmát a szerződéskötést megelőzően megismerje, és ha azt a másik fél elfogadta.
 
AMENNYIBEN AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL NEM ÉRT EGYET, KÉRJÜK NE
HASZNÁLJA A WEBOLDALT!
 
1. § CÉGADATOK
 
A Kereskedő neve: Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
A Kereskedő képviselője: Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
A Kereskedő székhelye: 2151 Fót, Erdélyi utca 5.
A Kereskedő levelezési címe: 2151 Fót, Erdélyi utca 5.
A Kereskedő nyilvántartási száma: 56813159
A Kereskedő adószáma: 71679932-1-33
A Kereskedő KSH számjele: 71679932-4791-231-13.
A Kereskedő bankszámlaszáma: 10402197-50527080-80901003 (K&H Bank Zrt.)
Email: fanomagdolna@gmail.com
A Kereskedő telefonszáma: +36 20 317 2250
Telefonos ügyfélszolgálat: Hétfő-péntek: 9.00-18.00 óráig
 
A honlap tárhelyszolgáltatójának adatai:
 
 
 
2
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
RACKFOREST ZRT.
1132 Budapest, Victor Hugo utca 11. 5. em.
adószám: 32056842-2-41
 
2. § FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
 
a.)
 
Kereskedő:
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó
b.)
 
Vásárló:
aki Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó termékeit vagy szolgáltatásait
megrendeli.
c.)
 
Fogyasztó:
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ 3. pontjában
foglaltak szerint a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül
eljáró természetes személy.
 
d.)
 
Fogyasztói szerződés:
olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.
e.)
 
Elektronikus kereskedelmi szolgáltatás:
olyan információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás, amelynek célja valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog
ideértve a pénzt és az értékpapírt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti
erőket , szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog üzletszerű értékesítése, beszerzése,
cseréje vagy más módon történő igénybevétele.
f.)
 
Távollévők között kötött szerződés:
olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés
szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer
keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés
megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt
lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
 
g.)
 
Futár:
a vásárlót az alábbi társaságok segítségével szolgáljuk ki:
 
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
 
3. § ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
 
a.)
A vásárló a www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu weboldalakon, továbbá a
Fanó Magdolna Önismereti Mentor Facebook oldalán is megtekintheti a kereskedő
termékeit vagy szolgáltatásait.
 
b.)
A szerződés nyelve magyar.
c.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó által a honlapon megjelenített képek
illusztrációk.
 
 
3
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
d.)
A kereskedő honlapjáról történő megrendelésnek (vásárlásnak) nem feltétele az
érvényes regisztráció.
 
e.)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény a
továbbiakban Ektv. 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az internetes
áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt
szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem
hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban a vásárlónak küldött elektronikus
visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható.
 
4. § MEGRENDELÉS FOLYAMATA (TECHNIKAI LÉPÉSEK)
 
a.)
A fogyasztó a kereskedő www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu weboldalain
rendelheti meg a termékeket vagy szolgáltatásokat, amelyhez kattintson a
KATEGÓRIÁK gombra, majd válassza ki az Önnek megfelelő terméktípust.
 
b.)
Amennyiben valamelyik termék vagy szolgáltatás felkeltette az érdeklődését, és azt
meg kívánja vásárolni, akkor kattintson a KOSÁRBA TESZ gombra.
 
c.)
Általános esetben 1 (egy) termék kerül a kosárba. Kérjük amennyiben több terméket
kíván megrendelni, növelje a darabszámot ezt megteheti ezen a felületen vagy a
KOSÁR oldalon a megfelelő gombra (+) kattintással vagy az adott terméket helyezze
annyiszor a kosárba, amennyi terméket meg kíván rendelni.
 
d.)
Ezt követően megjelenik egy felugró ablak, hogy sikeresen a kosárba helyezte a
terméket, így amennyiben meg kívánja tekinteni a kosár tartalmát, akkor kattintson a
KOSÁR TARTALMA ikonra. A kosárban megtekintheti a kosárban lévő terméke(ke)t,
azok darabszámát, valamint azok vételárát.
 
A „ KOSÁR ” ikon a weboldal jobb felső sarkában is megtalálható.
 
e.)
Amennyiben a kosárba helyezett termék darabszáma nem megfelelő a mennyiségi +
- ikonra kattintva módosíthatja a termék darabszámát. Ezt követően kattintson a
„ KOSÁR FRISSÍTÉSE ” ikonra.
 
f.)
Amennyiben el kívánja távolítani a terméke(ke)t a kosárból ezt megteheti az X
gombra kattintással.
 
g.)
Amennyiben tovább kíván vásárolni, ezt megteheti a VÁSÁRLÁS FOLYTATÁSA
gombra kattintással.
 
h.)
Amennyiben folytatni kívánja a megrendelést kattintson a FIZETÉS ” gombra.
 
i.)
Ezen a felületen bejelentkezhet vásárlói fiókjába, megteheti a regisztrációt vagy
regisztráció nélkül is tud vásárolni, csak válasszon a lehetőségek közül.
 
 
4
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
j.)
Ezt követően kérjük adja meg számlázási (e-mail cím, vezetéknév, keresztnév,
irányítószám, város, utca, házszám, telefonszám) és szállítási adatait, amennyiben a
szállítási címe a számlázási adatoktól eltér akkor azt külön adja meg.
 
k.)
A kuponkód illetve ajándékutalvány megadására is ezen a felületen van lehetőség.
 
l.)
Ezt követően kérjük válassza ki az átvételi módot:
 
Átvételi mód:
 
Házhozszállítás futárszolgálattal.
 
m.)
A vásárlót az alábbi társaságok segítségével szolgáljuk ki:
 
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
 
n.)
 
Szállítási díj:
 
Házhozszállítás futárszolgálattal:
1.500 Ft, azaz Egyezer-ötszáz forint,
ezen
szállítási díj a
boríték méretű csomagokra érvényes
(pl. BACH virágcseppek
esetében is)
egyéb esetben a szállítási díj 2 (két) kg -ig 2.500 Ft, azaz Kettőezer-
ötszáz forint.
 
o.)
Ezen a felületen van lehetőség a bevitt adatokat a megrendelés előtt újra áttekinteni,
szükség esetén a bevitt adatokat megváltoztatni / módosítani, valamint törölni.
 
p.)
Amennyiben ezen adatokat megfelelőnek találta kérjük kattintson a TOVÁBB A
FIZETÉSHEZ gombra, azonban a továbblépést megelőzően szükséges jelen ÁSZF
elfogadása a négyzet bejelölésével.
 
q.)
A vételár kifizetésének módjai:
 
a.)
közvetlen banki átutalással
 
b.)
bankkártyával online
 
r.)
A vételárat banki utalással van lehetőség kiegyenlíteni Fanó Magdolna Ilona Egyéni
Vállalkozó K&H Bank Zrt. -nél vezetett 10402197-50527080-80901003 sz.
bankszámlájára azzal, hogy a közlemény rovatban
a megrendelő nevét
fel kell tüntetni.
 
5
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
A vásárlónak 3 (három) banki nap áll a rendelkezésére arra, hogy a vételárat
kiegyenlítse a kereskedő részére. Amennyiben a megadott 3 (három) banki napon belül
a vásárló a vételárat nem egyenlíti ki, a megrendelés automatikusan törlésre és a
kereskedő által kiállított számla sztornózásra kerül.
 
Ameddig a vételár nem kerül kiegyenlítésre a kereskedő a megrendelés megküldése
iránt nem intézkedik, a megrendelés kiszállítása csak a vételár kifizetése után történik.
 
s.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 9., levelezési cím: 1851 Budapest, központi telefonszám: +36 1 328 9000, e-mail
cím: bank@kh.hu, Cg. 01-10-041043, adószám: 10195664-4-44, csoportos adószám:
17780120-5-43) bankkártyás fizetési szolgáltatását használja. A bankkártyás fizetés a
K&H Bank Zrt. biztonságos elektronikus fizetés felületén keresztül történik. A
weboldal, a fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér hozzá és nem tárolja
azokat. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A rendelési folyamat
befejezése után egy visszaigazoló levelet fog kapni a számlával együtt.
 
t.)
Amennyiben a megadott adatokkal véglegesíteni kívánja a megrendelését, kattintson
a
MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE
gombra azzal, hogy
ezen gombfunkció aktiválása
fizetési kötelezettséget von maga után.
 
 
u.)
A vásárló tudomásul veszi, hogy a véglegesített megrendelés (vételi ajánlat) és annak
a kereskedő részéről történt visszaigazolása és annak megküldése által érvényes
adásvételi szerződés jön létre, mindezekre figyelemmel a megrendelés véglegesítése
olyan nyilatkozat (vételi ajánlat), amely fizetési kötelezettséget von maga után. A
fizetési kötelezettség vonatkozásában a kereskedő jogosult jogi eljárást indítani a
vásárlóval szemben, aki fizetési kötelezettségét nem teljesíti.
 
v.)
Ezt vetően Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a megrendelt termék(ek)et és
szolgáltatásokat összesíti és ezt elektronikus üzenetben küldi meg a rendelés során
megadott elektronikus levelezési címre a számlával együtt.
 
w.)
Amennyiben a visszaigazolás legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül nem érkezik meg,
a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
 
x.)
 
Érvényes rendelés:
A rendelés akkor tekinthető érvényesnek, ha a vásárló a rendelési
folyamat során minden kötelező adatot kitöltött a termék(ek) vételárát megfizette és
a kereskedő a megrendelést visszaigazolta. Ekkor a visszaigazoló elektronikus levélben
rögzítésre kerül a megrendelt termék(ek) és szolgáltatások vételára továbbá a
megrendelő adatai és esetlegesen a szállítási adatok és a teljesítési határidő.
 
y.)
 
Rendelés visszavonása:
A rendelés visszavonására a megrendelés visszaigazolásának
időpontjáig van lehetőség minden egyéb esetben a megrendelés fizetési
kötelezettséget von maga után. A rendelés visszavonása érdekében kérjük
haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel annak
fanomagdolna@gmail.com elektronikus levelezési címén.
 
 
6
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
z.)
 
Adatbeviteli hibák kijavítása:
 
 
Amennyiben a megrendelés a kosár fázisban van és a kosárba helyezett termék
(szolgáltatás) nem megfelelő a darabszám csökkentésével vagy az „ X ” gombra
kattintással távolíthatja el a terméket (szolgáltatást) a kosárból. A mennyiségi
+ ” - gombokra kattintva, majd a KOSÁR FRISSÍTÉSE ikonra kattintva pedig
a darabszám változtatható meg.
Ha a megrendelést követően észlelte, hogy bármely adatát tévesen adta meg
haladéktalanul vegy fel a kapcsolatot a kereskedővel a
fanomagdolna@gmail.com elektronikus levelezési címén.
Egyéb esetben a megrendelés minden esetben fizetési kötelezettséget von
maga után.
 
5. § FIZETÉSSEL AZ ÁRRAL ÉS EGYÉB INFORMÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
 
a.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó az árváltoztatás jogát fenntartja.
 
b.)
A mindenkori vételár, vagyis a termékért vagy szolgáltatásért a fogyasztói forgalomban
fizetendő ár az információs oldalon a termék vagy szolgáltatás mellett található
akként, hogy
ÁFA összege a vételárat nem terheli.
 
c.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó nem felelős a weboldalon található árazási vagy
egyéb adatbeviteli hibákért és fenntartja a jogot a félreértésen / árazási hibán / stb.
alapuló megrendelések törlésére, azaz Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó nem
köteles a terméket vagy szolgáltatást hibás áron teljesíteni, hanem felajánlhatja a helyes
áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a fogyasztó elállhat vásárlási
szándékától.
 
d.)
Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék vagy szolgáltatás
valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie
szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a szerződés a
felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre.
 
e.)
Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs
meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az
esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és
kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás / téves áron visszaigazolt
megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.
 
f.)
 
Átvételi mód:
 
 
Házhozszállítás futárszolgálattal.
 
g.)
A vásárlót az alábbi társaság segítségével szolgáljuk ki:
 
 
 
 
7
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Cégjegyzékszám: 01-10-042463
Adószám: 10901232-2-44
 
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai
Korlátolt Felelősségű Társaság
2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Cégjegyzékszám: 13-09-111755
Adószám: 12369410-2-44
 
h.)
 
Szállítási díj:
 
Házhozszállítás futárszolgálattal:
1.500 Ft, azaz Egyezer-ötszáz forint,
ezen
szállítási díj a
boríték méretű csomagokra érvényes
(pl. BACH virágcseppek
esetében is)
egyéb esetben a szállítási díj 2 (két) kg -ig 2.500 Ft, azaz Kettőezer-
ötszáz forint.
 
i.)
Átvételkor a vásárló kötelessége a termék(ek) ellenőrzése a futár jelenlétében.
Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és / vagy minőségi azaz a
csomag tartalmát érintő kifogás áll fenn, azt a helyszínen írásban rögzíteni kell. A
csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva
a kereskedő nem fogad el.
 
Amennyiben a csomagot sérült állapotban kapta kérjük készítsen fotót a küldeményről
több nézetben (felülről és oldalról) amennyiben külső sérülés is látható szükséges arról
is fotót készíteni. Elengedhetetlen fotót készíteni a tartalomról és a küldemény
felbontásakor tapasztalt állapotról az elhelyezkedés szerint. Ezeket az annak
fanomagdolna@gmail.com e-mail címre küldje el, a sérülés szöveges leírásával együtt.
 
j.)
Amennyiben a futár a csomag átadását nem tudja teljesíteni, értesítést hagy a kiszállítási
címen. A csomagról ezt követően az értesítésen megjelölt telefonszámon lehet
érdeklődni. Sikertelen kézbesítés esetén a futár újra egyeztetett időpontban
díjmentesen megkísérli a kiszállítást.
 
k.)
Amennyiben a csomag – a vásárló érdekkörében felmerülő okból – nem kerül átvételre,
a vásárló köteles a szállítás költségét vagy egyéb ezzel kapcsolatosan felmerülő teljes
kárát a kereskedő részére a csomag kereskedőhöz történő visszaérkezésétől számított
8 (nyolc) napon belül megtéríteni. A fizetési kötelezettség vonatkozásában a kereskedő
jogosult jogi eljárást indítani a vásárlóval szemben, aki fizetési kötelezettségét nem
teljesíti.
 
n.)
A vételár kifizetésének módjai:
 
a.)
közvetlen banki átutalással
 
b.)
bankkártyával online
 
 
8
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
o.)
A vételárat banki utalással van lehetőség kiegyenlíteni Fanó Magdolna Ilona Egyéni
Vállalkozó K&H Bank Zrt. -nél vezetett 10402197-50527080-80901003 sz.
bankszámlájára azzal, hogy a közlemény rovatban
a megrendelő nevét
fel kell tüntetni.
A vásárlónak 3 (három) banki nap áll a rendelkezésére arra, hogy a vételárat kiegyenlítse
a kereskedő részére. Amennyiben a megadott 3 (három) banki napon belül a vásárló a
vételárat nem egyenlíti ki, a megrendelés automatikusan törlésre és a kereskedő által
kiállított számla sztornózásra kerül.
 
Ameddig a vételár nem kerül kiegyenlítésre a kereskedő a megrendelés megküldése
iránt nem intézkedik, a megrendelés kiszállítása csak a vételár kifizetése után történik.
 
p.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó a K&H Bank Zrt. (1095 Budapest, Lechner Ödön
fasor 9., levelezési cím: 1851 Budapest, központi telefonszám: +36 1 328 9000, e-mail
cím: bank@kh.hu, Cg. 01-10-041043, adószám: 10195664-4-44, csoportos adószám:
17780120-5-43) bankkártyás fizetési szolgáltatását használja.
 
A bankkártyás fizetés a K&H Bank Zrt. biztonságos elektronikus fizetés felületén
keresztül rténik. A weboldal, a fizetéskor használt bankkártya adatokhoz nem fér
hozzá és nem tárolja azokat. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A
rendelési folyamat befejezése után egy visszaigazoló levelet fog kapni a számlával
együtt.
 
6. § KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS
 
a.)
A kereskedő szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben valamint a
fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes
szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
 
b.)
A kereskedő a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet
köteles felvenni, amelyben rögzíti a vásárló nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról,
hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a fogyasztó és a vállalkozás
közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben
meghatározottak szerinti kezeléséhez, a vásárló és a kereskedő közötti szerződés
keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát, a szerződés kereskedő általi
teljesítésének időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a hiba leírását, szavatossági
vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a
szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján
érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
 
 
 
9
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
c.)
A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.
 
d.)
A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére
kell bocsátani. A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére a kereskedő tartós adathordozón
másolatot biztosít.
 
e.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet 4. § (6) bekezdése szerint a kereskedő a fogyasztó szavatossági vagy
jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 (három) évig
köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.
 
f.)
A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló
törvény szerinti panasznak.
 
1./
 
KELLÉKSZAVATOSSÁG:
 
a.)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:157. § (1) bekezdése szerint, a
kereskedő hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a
szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem
teljesít hibásan a kereskedő, ha a jogosult (vásárló) a hibát a szerződéskötés
időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 
b.)
A vállalkozás hibásan teljesít továbbá, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe
helyezéséből fakad, feltéve, hogy
 
1.
az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a vállalkozás
végezte el, vagy a vállalkozás felelősségvállalása mellett végezték el; vagy
2.
az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen
üzembe helyezés a vállalkozás által - illetve digitális elemeket tartalmazó áruk
esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által -
rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak
következménye.
 
c.)
Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális
tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő
folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal
vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba
 
1.
2 (két) évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az
áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy
2.
2 (két) évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a
folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt
következik be vagy válik felismerhetővé.
 
 
10
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
d.)
A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom
szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes
szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a szolgáltatásnak a teljesítés
időpontjában meg kell felelnie az alábbi követelményeknek (szerződésszerű teljesítés):
 
1.
meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek,
minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben
meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és
egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel;
2.
alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra,
amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás
tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott;
3.
rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal,
használati útmutatóval – ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást,
a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást –; és
4.
biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.
 
Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a fenti követelmények
teljesülése mellett – a szerződés tárgyát képező szolgáltatásnak:
 
1.
alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú szolgáltatás
esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az
irányadó magatartási kódex előír;
2.
rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel,
minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás,
a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság
tekintetében -, amely azonos típusú szolgáltatás esetén szokásos, figyelembe
véve a vállalkozás, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő
más személy a szolgáltatás konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános -
különösen hirdetésben vagy címkén tett - kijelentését;
3.
rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és
útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre
vonatkozó utasítást -; és
4.
meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként,
modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett szolgáltatás
tulajdonságainak, leírásának.
 
A szolgáltatásnak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha a kötelezett
bizonyítja, hogy:
 
1.
a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie;
2.
a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon
helyesbítették; vagy
3.
a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem
befolyásolhatta.
 
 
11
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
e.)
Az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális
szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések esetén:
 
Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított
1 (egy) éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve,
ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E
bekezdés a digitális elemeket tartalmazó árura is alkalmazandó. Ha a digitális elemeket
tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális
szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról
rendelkezik, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a fenti időtartam alatt
felismert hibával érintett szolgáltatás a szerződés szerinti teljesítés időszakában
szerződésszerű volt.
 
f.)
Hibás teljesítési vélelem a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerint:
 
Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni
kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a
teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba
jellegével összeegyeztethetetlen.
 
g.)
Kellékszavatossági jogok:
 
Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a
kereskedő a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.
 
h.)
Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint:
 
1.
kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott
kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kereskedőnek
másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági
jog teljesítésével a jogosultnak (vásárlónak) okozott érdeksérelmet; vagy
2.
az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől
elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz
vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik
a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó
által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.
Kivéve: Fogyasztó és vállalkozás közötti ingó dolognak minősülő áru
adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági jogai
gyakorlása keretében a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki,
illetve mással sem javíttathatja ki azt.
 
 
12
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
i.)
A kijavítást vagy kicserélést a dolog tulajdonságaira és a jogosult (vásárló) által
elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a jogosult (vásárló)
érdekeit kímélve kell elvégezni. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Az áru
kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az
időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.
 
j.)
A vállalkozás megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a
kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a
vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.
 
k.)
A fogyasztó akkor is jogosult a szerződésszegés súlyához igazodva az
ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést
megszüntetni, ha
 
1.
a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt,
de részben vagy egészben nem teljesítette a meghatározott feltételeket, vagy
megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;
2.
ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás
megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;
3.
a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi
szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
4.
a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a
körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy
a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut
szerződésszerűvé tenni.
 
l.)
Áttérés más kellékszavatossági jogra:
 
A jogosult (vásárló) a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az
áttéréssel okozott költséget köteles a kereskedőnek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre
a kereskedő adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
 
m.)
A hiba közlése:
 
A jogosult (vásárló) a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a
kötelezettel közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba
felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek
kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult (vásárló) a felelős.
 
n.)
A kellékszavatossági igény elévülése:
 
A jogosult (vásárló) kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 (egy)
év alatt évül el. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a fogyasztó
kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.
 
 
13
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb
elévülési időben is megállapodhatnak azonban 1 (egy) évnél rövidebb elévülési határidő
ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. Nem számít bele az elévülési időbe a
kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult (vásárló) a dolgot rendeltetésszerűen
nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a
kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az
esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
 
o.)
Költségviselés:
 
A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a kereskedőt terhelik.
Ha a dolog meghibásodásában a jogosultat (vásárlót) terhelő karbantartási
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével
felmerült költségeket közrehatása arányában a jogosult (vásárló) köteles viselni, ha a
dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a kereskedő e
tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
 
p.)
A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a
vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal
gyakorolható. Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak
csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére
vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést
csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely
egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el
észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.
 
q.)
Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés
alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy
 
1.
a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak
az érintett árut; és
2.
a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az
érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru
visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
 
2./
 
TERMÉKSZAVATOSSÁG:
 
a.)
Vállalkozás által fogyasztónak eladott ingó dolog (továbbiakban: termék) hibája esetén
a fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges a
terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által
történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem
rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
b.)
Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 
c.)
A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
 
14
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
1.
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében
gyártotta vagy forgalmazta;
2.
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a
technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
3.
a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása
okozta.
 
d.)
Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére
vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.
 
e.)
Közlési és igényérvényesítési határidők:
 
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül
közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A
gyártót a termékszavatosság az adott termék általa történő forgalomba hozatalától
számított 2 (két) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár.
 
f.)
Termékszavatosság tulajdonosváltozás esetén:
 
A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új
tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.
 
3./
 
JÓTÁLLÁS:
 
Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a megrendelhető termék(ek) nem
tartoznak a kötelező jótállás keretébe, figyelemmel arra, hogy ezen termék(ek) nem
tartoznak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet mellékletében felsorolt termék(ek) körébe.
 
a.)
A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott és a hivatkozott
jogszabály 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre jótállási kötelezettség
terjed ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a
fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására
kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti,
feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
 
b.)
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási
feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és
vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.
 
c.)
Önkénes jótállás esetén: Aki a szerződés teljesítéséért jótállást vállal, a jótállás
időtartama alatt a szerződés megkötésekor vagy azt megelőzően rendelkezésre álló,
kapcsolódó reklámokban foglalt feltételek szerint felel a hibás teljesítésért.
 
 
 
15
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
Ha a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételek a fogyasztóra nézve kevésbé kedvezőek,
mint a kapcsolódó reklámok szerinti feltételek, akkor a jótállásra kötelezett a
kapcsolódó reklámokban foglalt jótállásra vonatkozó feltételek szerint felel a hibás
teljesítésért, kivéve, ha a szerződés megkötése előtt a kapcsolódó reklámokat a jótállási
nyilatkozatban foglalt feltétellel azonos vagy hasonló tartalommal helyesbítették.
 
d.)
A jótállás időtartama az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet rendelkezései szerint:
 
Ø
10.000 Ft -ot, azaz Tízezer forint -ot
elérő, de
100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint
-ot
meg nem haladó eladási ár esetén
1 (egy)
év,
Ø
100.000 Ft -ot, azaz Százezer forint -ot
meghaladó, de
250.000 Ft -ot, azaz
Kettőszázötvenezer forint-ot
meg nem haladó eladási ár esetén
2 (két)
év,
Ø
250.000 Ft -ot, azaz Kettőszázötvenezer forint-ot
eladási ár felett
3 (három)
év.
 
e.)
Aki jótállásra köteles, a jótállás időtartama alatt a jogszabályban foglalt feltételek szerint
köteles helytállni a hibás teljesítésért. Mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 
f.)
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az
üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 (hat)
hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási
cikk átadásának napja.
 
g.)
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra
átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba
miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
 
h.)
Jótállási jogosultság tulajdonosváltozás esetén:
 
A jótállásból eredő jogokat a dolog tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos
érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.
 
i.)
Jótállási jegyre vonatkozó rendelkezések az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó
kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:
 
A vállalkozás köteles a fogyasztási cikkel együtt a jótállási jegyet a fogyasztó
rendelkezésére bocsátani olyan formában, amely a jótállási határidő végéig biztosítja a
jótállási jegy tartalmának jól olvashatóságát. A tállási jegyet közérthetően és
egyértelműen, magyar nyelven kell megfogalmazni.
 
j.)
A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető
feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi
visszaszolgáltatása.
 
 
16
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
k.)
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot az
általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát a
fogyasztó bemutatja.
 
Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylattal érvényesíthetőek.
 
l.)
A vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A
fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el,
ha tartalma megfelel a rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás
a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy
üzembe helyezését követő napon köteles.
 
m.)
Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen
megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a
fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási
idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell.
 
A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék
átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
 
n.)
Önkéntes jótállás esetén:
 
Jótállási nyilatkozat vonatkozó rendelkezések a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk
adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások
nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm.
rendelet szerint:
 
A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani,
legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatot egyértelmű, l
érthető szövegezéssel kell megfogalmazni. A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:
 
1.
az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése
esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása
térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti;
2.
a jótállásra kötelezett nevét és címét;
3.
a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást;
4.
azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik;
5.
a jótállás feltételeit.
 
n.)
A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.
 
o.)
A jótállási igény érvényesítése:
 
 
17
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
Ø A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén,
bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
Ø A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Ø Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy a javítószolgálatnál
közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálatnak a
jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan fel kell tüntetnie:
a)
a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az
időpontját, valamint gépjármű esetében a kilométeróra állását,
b)
a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá
c)
a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját, valamint
gépjármű esetében a kilométeróra állását.
 
Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a
kicserélés tényét és időpontját.
 
Ø Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első
alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy
a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül kicserélni.
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó
által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott
számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó
részére visszatéríteni.
Ø Ha a fogyasztási cikk 3 (három) alkalommal történő kijavítást követően ismét
meghibásodik a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában –, valamint ha a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja
alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem
kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket 8 (nyolc) napon belül
kicserélni.
Ø Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a
fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló
bizonylaton az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott
számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 (nyolc) napon belül a fogyasztó
részére visszatéríteni.
Ø Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől
számított 30. napig nem kerül sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában
a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen
elteltét követő 8 (nyolc) napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére
nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási
cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton az általános forgalmi
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán feltüntetett
vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc
napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
 
18
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
A fentiek szerinti előírás a jogszabály 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási
cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra,
motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra,
lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a jogszabály 1. melléklet
9. pontjában meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.
Ø A rögzített bekötésű, illetve a 10 (tíz) kg -nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési
eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket a járművek
kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani.
Ø Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről,
valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy a javítószolgálatnál
közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén a javítószolgálat
gondoskodik.
 
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől)
számított 3 (három) munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében
aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 
7. § PANASZKEZELÉS
 
a.)
A kereskedő a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014 (II.26.) Kormány rendelet rendelkezései szerint tájékoztatja a vásárlót a
panaszkezeléséről:
 
b.)
Fanó Magdolna Ilona Egyéni Vállalkozó minden beérkezett reklamációra és panaszra
reagál és minden általa elkövetett hiba, félreértés vagy probléma esetén a legnagyobb
rugalmassággal – a vásárló érdekeit szem előtt tartva – jár el.
 
c.)
A vásárló a panaszát a kereskedőhöz kizárólag az alábbi elérhetőségeken tudja írásban
benyújtani:
 
A Kereskedő levelezési címe: 2151 Fót, Erdélyi utca 5.
E-mail: fanomagdolna@gmail.com
 
d.)
A kereskedő a vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
rendelkezései alapján jár el. A fogyasztó a kereskedőnek a magatartására,
tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a
kereskedővel. A szóbeli panaszt a kereskedő azonnal megvizsgálja, és szükség szerint
orvosolja. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos
álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni. Fanó Magdolna Ilona
Egyéni Vállalkozó a reklamációt a bejelentést követő 5 (öt) munkanapon belül
kivizsgálja. Az írásbeli panaszt a kereskedő a panasz kézhezvételétől számított 30
(harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak
közlése iránt.
 
 
19
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
e.)
A kereskedő a válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérés esetén bemutatni.
 
f.)
A panasz elutasítása esetén a kereskedő írásban tájékoztatja arról a vásárlót, hogy
panaszával annak jellege szerint mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is
kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a
békéltető testületi eljárást. A békéltető testület eljárásában a kereskedőt
együttműködési kötelezettség terheli.
 
g.)
A vásárló a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:
 
Fóti Közös Önkormányzati Hivatal
2151 Fót, Vörösmarty tér 1.
Telefon: (+36 27) 535-365, 535-375, 535-385, 535-395;
Email-titkárság (központi): titkar@fot.hu
 
Budapest Főváros Kormányhivatala
Fogyasztóvédelmi Főosztály
1051 Budapest, Sas u. 19. III. em.
Telefonszám: +36 1 450-2598
E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu
 
További információ:
https://www.kormanyhivatal.hu/hu
 
h.)
Békéltető testület:
 
A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli
rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita
rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége
esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó
vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót
terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárásának
részletszabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18. § - 37/A. §
tartalmazza.
 
A békéltető testületek felsorolása:
Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525,
(76) 501-532
Fax száma: (76) 501-538
 
20
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
E-mail cím:
kerelem@baranyabekeltetes.hu,
info@baranyabekeltetes.hu
E-mail cím:
bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
 
Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976,
446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu;
bmkik@bmkik.hu
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: (1) 488-2131
Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
Csongrád-Csanád Megyei Békéltető
Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár,
Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;
bekeltetes@fmkik.hu
Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető
Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
E-mail cím:
bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen
Vörösmarty u. 13-15.
Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető
Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
E-mail cím:
bekeltetotestulet@jnszmkik.hu
Komárom-Esztergom Megyei Békéltető
Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján,
Alkotmány út 9/a
Telefonszám: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
E-mail cím: nkik@nkik.hu
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II.
emelet 240.
Telefonszáma: 06-1-269-0703
Fax száma: 06-1-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544,
 
21
 
FANÓ MAGDOLNA ILONA EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
www.varázserő.hu és a www.fanomagdolna.hu
ÁSZF
E-mail cím: skik@skik.hu
(42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
E-mail cím: kamara@tmkik.hu
Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.
Telefonszáma: (88) 814-111
Fax száma: (88) 412-150
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu
 
Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg,
Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-513
Fax száma: (92) 550-525
E-mail cím: zmkik@zmkik.hu;
zmbekelteto@zmkik.hu
 
i.)
Európai Bizottság online vitarendezési platform:
 
A vásárlónak lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással
kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza
bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon
kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az
online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLangu
age
 
j.)
 
Bírósági eljárás:
 
Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti
érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései
szerint.
 
8. § A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA
 
Kereskedő tájékoztatja a fogyasztókat, hogy a megrendelhető egyes termékek vagy
szolgáltatások kapcsán a fogyasztó elveszíti az elállás jogát. A fogyasztó és a vállalkozás közötti
szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.)